To-Be Education
מערכת אינטרנטית ללמידה חוויתית דרך משחקי תפקידיםTo-Be Education הופכת את כיתת הלימוד לסביבה דינאמית של משחקי תפקידים. התכנים, שנלקחים מתוכנית הלימודים, מותאמים בקלות רבה למשחק. כל תלמיד מתוודע לדמות אותה הוא מייצג ולאג'נדה אותה הוא צריך להוביל בדיון. כתוצאה מכך, נדרש ממנו מחקר מעמיק שמוביל לדיון פורה ולהטמעת החומר הלימודי. 

  

 

התלמידים הופכים לדמויות בעלות משימות ועמדה.

 

 

המורים יכולים לנהל את המשחק בצורה קלה ולהעניק יותר תשומת לב לתלמידים מתקשים.

 

 

התלמידים מקבלים פרסים על ביצועים יוצאים מן הכלל, הצגת דיעה מקורית, הוספת מקור מידע רלוונטי ועוד

 

באמצעות אשף יצירת המשחקים ניתן להוסיף מידע להציג דמויות והתרחשויות

 

To-Be הוא פיתוח שנעשה במסגרת red hub. במסגרת זו, הסטודיו היה שותף פעיל לכל תהליכי הפיתוח: אסטרטגיה, מודל עסקי, קונספט, חוויית משתמש, עיצוב, אנימציה, מערכת ניהול תוכן ותכנות. הפרוייקט נוסה בכמה בתי ספר בישראל. התגובות, הן מהמורים והן מהתלמידים שהשתתפו בפיילוט, היו נלהבות.

בדוק אם To-Be נמצא בבתי הספר בסביבתך.


אל האתר