Poise
אתר וקטלוג מוצריםPoise הוא אתר הפונה לנשים שסובלות מדליפות שתן קלות. 

 

מבקרות באתר יכולות לקבל מידע על התופעה, לקרוא סיפורים אישיים ועדויות וכן, באמצעות וויזרד ידידותי, להתעדכן איזה מוצר מתאים למצבן הגופני.