Physimax



הטכנולוגיה של חברת Physimax מזהה באופן אוטומטי סיכוני פציעה ויכולות אתלטיות לספורטאים מקצועיים ובונה תוכניות אימון מותאמות.
הם שיתפו איתנו פעולה כדי למנף את הטכנולוגיה המתקדמת שלהם ואת הידע המצטבר ולעזור גם לספורטאים לא מקצועיים הצטיין ולהימנע מפציעות.