mod
עמוד פאראלקסי לסדרת מוצרי modmod היא סדרת מוצרים איכותית של דיספנסרים מופעלים אלקטרונית, ללא מגע יד, של חברת KCP. בעיצוב האתר ניסינו להדגיש את המראה האלגנטי והקלאסי המאפיין את סדרת המוצרים.

 

 

 

האתר שהינו פאראלקסי ורספונסיבי מאפשר להנות ממנו בכל מכשיר ובכל רזולוציית מסך.