KCP Professional
אתר חברה ומערכת הזמנות .היא חברה בינלאומית מובילה בתחום מוצרי ההיגיינה KCP Professional 
.התבקשנו לעצב עבורם את אתר החברה לפי הגדרות המותג הקיימות 

 

לקוחות יכולים לקבל מידע על פתרונות קיימים או לחזות בקטלוג המוצרים.

 

 

 .תכננו את האסטרטגיה ואת הקונספט הגראפי, כך שיהיה תואם להגדרות המותג הבינלאומי
 האתר יושב על מערכת לניהול תוכןחכמה, קלה ליישום ואינטואיטיבית שפיתחנו

 

 

 

 

 עבודות נוספות