Job Test Prep
הספק המוביל של שירותי הכנה מקוונים בארה״ב ובבריטניהאם אתה רוצה להתקבל לעבודה מסויימת, תוודא שאתה מגיע מוכן למבחני ההערכה והראיונות.

JobTesPrep היא הספקית המובילה של שירותי הכנה באינטרנט בארצות הברית ובאנגליה.

הם ביקשו מאיתנו לשנות ולעדכן את כל חווית המשתמש באתרים בכל שלבי המסע של הלקוח.

אנחנו בנינו את האסטרטגי החדשה, המיתוג, ה-UX והעיצוב 

בתוך מס׳ חודשים מרגע ההשקה של האתרים החדשים, המכירות עלו ביותר מ-40%.