Ipcri
אתר\בלוג לפרוייקט חברתיIPCRI השיקו את הפרויקט "שותפים לשינוי" (Partners for Change), בו נוער יהודי, מוסלמי ונוצרי בערים מעורבות מובילים יחד שינוי שישפיע עליהם, על סביבת המגורים שלהם ועל הקהילות שלהם. בצד של IPCRI הובילה את הפרוייקט בצורה חמה ומרשימה. מירטה ברימנס. 

 

 

הפרוייקט התנהל בשלוש ערים מעורבות שונות: תל אביב-יפו, רמלה ולוד. אנשים יכלו להכנס לאתר על מנת לעקוב אחר התקדמות הפרוייקט בערים אלו.

 

 

 

הגלריות שויכו לקבוצות השונות של המשתתפים כך שהם יוכלו למצוא בקלות תמונות מהמפגשים שלהם.